Kultūrizmo čempionate - "Sakalo" atstovas

Sporto klubas „Sakalas“ jau devyniolika metų kartu su Jumis

Reikia veikti čia ir dabar!

Taisyklės

 

 • Lazdijų sveikatingumo ir sporto klubas “SAKALAS“, įmonės kodas 193324182, , adresas Dzūkų g. 1, ( toliau - Sporto klubas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau - Lankytojas), privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu. Už nepilnamečius pasirašo jų tėvai ir pats nepilnametis, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis nepilnametis Lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo Sporto klubui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Sporto klube, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
 • Sporto klubo darbo laikas, pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 16.00 val., iki 21.00 val., antradienį ir ketvirtadienį nuo 17.00 val., iki 21.00 val., šeštadienį nuo 10.00 val., iki 12.00 val., sekmadienį bei švenčių dienomis; NEDIRBAME. Esant pageidavimui dėl sportavimo nedarbo metu, derinama su klubo administracija. Dėl asmeninių treniruočių derinama su administracija. Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš tris dienas skelbimu apie tai informavus Lankytojus.
 • Apsilankymo trukmė sporto klube neribojama. Vieną dieną galimas tik 1 (vienas) apsilankymas.
 • Prieš pradedant lankytis Sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
 • Asmeninius daiktus ( piniginės, raktai, telefonai ir t.t. ) lankytojai atsineša su savimi į treniruoklių salę. Vertingesnius daiktus galima palikti registratūroje. Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai Sporto klube saugomi 30 dienų.
 • Draudžiama kitų sporto klubų treneriams ar instruktoriams lankytis sporto salėse.
 • Lankytojai Tailando bokso ( muaythai ) sale gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Pavėlavus daugiau nei 10 min., treneriai turi teisę neįleisti Lankytojo į vykstantį užsiėmimą.
 • Lankytojai sporto klubo patalpose privalo:
  - dėvėti tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;
  - susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, bei naudoti sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;
  - prieš atliekant pratimą, ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;
  - atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į numatytą vietą;
  - netrukdyti kitiems sporto klubo lankytojams naudotis teikiamomis sporto klubo paslaugomis;
  - nedelsiant informuoti sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.
 • Lankytojams sporto klubo patalpose draudžiama:
  - būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;
  - fotografuoti ar filmuoti be sporto klubo administracijos raštiško leidimo;
  - įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.
 • Sporto klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių taisyklių iškviesti policiją ir pažeidusio taisykles Lankytojo neįleisti į Sporto klubą.

 

(Visi klientai, susipažinę su taisyklėmis, pasirašo specialiame žurnale)

 

Remigijus Paulionis

Lazdijų sveikatingumo ir sporto klubo prezidentas

Sakalasgym.lt © 2013      Sprendimas : Public secrets LT